Đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng, thảo dược Đông y đạt chuẩn GMP – WHO.

Đến năm 2020, trở thành biểu tượng niềm tin và sự lựa chọn hàng đầu Việt Nam về Thảo dược Đông y và Thực phẩm.

Phương châm hoạt động

XÂY DỰNG VÀ GÌN GIỮ UY TÍN TRONG MỌI VIỆC BẰNG CÁCH

  • Học hành, hoàn thành mình mãnh liệt
  • Tận tâm trong công việc
  • Đặt khách hàng là trung tâm
  • Lấy chất lượng làm nền tảng
  • Chân thành trong hợp tác

CON NGƯỜI

Lấy chữ TÂM và con người làm nguồn gốc của sự tồn tại và phát triển.

SẢN PHẨM

Đặt sức khỏe con người lên hàng đầu, lấy chất lượng làm nền móng..

VĂN HÓA

Xây dựng văn hoá ứng xử chuyên nghiệp, đoàn kết và chia sẻ.

QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC

Quản lý các hoạt động theo mục tiêu và hiệu quả công việc.

SỰ KIỆN BÁO CHÍ